Πρόγραμμα 2016-2017

  ....................................
FRANCAIS

Πατήστε εδώ για να δείτε τους Όρους εγγραφής

   
  Πρώτος Κύκλος - Επίπεδο 1
  Μαθήματα (αρχάριοι) (2 ώρες την εβδομάδα)
Δευτέρα 6μμ - 8μμ αίθουσα 35 - κέντρο B
Τετάρτη 8μμ - 10μμ αίθουσα 35 - κέντρο B
Σάββατο 10πμ - 12πμ αίθουσα C 100 - κέντρο A
  Προφορικά (αρχάριοι) (1 ώρα την εβδομάδα)
Τετάρτη 7μμ - 8μμ αίθουσα 31 - κέντρο B
   
 

Πρώτος Κύκλος - Επίπεδο 2

  Μαθήματα (ενδιάμεσοι) (2 ώρες την εβδομάδα)
Δευτέρα 8μμ - 10μμ αίθουσα 35 - κέντρο B
Τρίτη 6μμ - 8μμ αίθουσα 35 - κέντρο B
  Προφορικά (ενδιάμεσοι) (1 ώρα την εβδομάδα)
Δευτέρα 8μμ - 9μμ αίθουσα 32 - κέντρο B
   
 

Πρώτος Κύκλος - Επίπεδο 3

  Μαθήματα (προχωρημένοι) (2 ώρες την εβδομάδα)
Δευτέρα 8μμ - 10μμ αίθουσα 35 - κέντρο B
Τρίτη 6μμ - 8μμ αίθουσα 35 - κέντρο B
  Προφορικά (προχωρημένοι) (1 ώρα την εβδομάδα)
Δευτέρα 7μμ - 8μμ αίθουσα 32 - κέντρο B
   
  Δεύτερος Κύκλος - Επίπεδο 4
  Μαθήματα (καλή γνώση της καθομιλουμένης) (2 ώρες την εβδομάδα)
Δευτέρα 8μμ - 10μμ αίθουσα 32 - κέντρο B
Τρίτη 6μμ - 8μμ αίθουσα 32 - κέντρο B
  Μαθήματα πολιτισμού (κάθε 2 εβδομάδες)
  Τετάρτη 8μμ - 9μμ αίθουσα 33 - κέντρο B
  Πρακτική εξάσκηση συνομιλίας (κάθε 2 εβδομάδες) 
  Τετάρτη 8μμ - 9μμ αίθουσα 33 - κέντρο B
   
  Δεύτερος Κύκλος - Επίπεδο 5
  Μαθήματα (πολύ καλή γνώση της καθομιλουμένης) (2 ώρες την εβδομάδα)
Τρίτη 8μμ -10μμ αίθουσα 32 - κέντρο B
  Τετάρτη 6μμ - 8μμ αίθουσα 35 - κέντρο B
  Πρακτική εξάσκηση συνομιλίας (κάθε 3 εβδομάδες)
Τετάρτη 8μμ - 9μμ αίθουσα 33 - κέντρο B
  Μαθήματα πολιτισμού (κάθε 3 εβδομάδες)
Τετάρτη 8μμ - 9μμ αίθουσα 33 - κέντρο B
   
  Δεύτερος Κύκλος - Επίπεδο 6
  Μαθήματα (γλώσσα των ΜΜΕ και λογοτεχνία) (2 ώρες την εβδομάδα)
Δευτέρα 7μμ - 9μμ αίθουσα 34 - κέντρο B
  Τρίτη 7μμ - 9μμ αίθουσα 33
   
  Το Club των νέων ελληνικών
  Ατελιέ διατήρησης των γνώσεων (2 ώρε κάθε 15 μέρες)
Δευτέρα 7μμ - 9μμ αίθουσα 33 - κέντρο B
 
  Ατελιέ προφορικής εξάσκησης (2 ώρες τον μήνα)
Δευτέρα 7μμ - 9μμ αίθουσα 33 - κέντρο B
  Ατελιέ εκπαιδευτικών παιχνιδιών (2 ώρες τον μήνα)
Δευτέρα 7μμ - 9μμ αίθουσα 33 - κέντρο B

Χώροι μαθημάτων και ημερομηνίες

A Lycée Jacques Decour   12 avenue Trudaine - Παρίσι 9ο  εντοπίστε το κέντρο >>
Mετρό Anvers - Λεωφορεία 30, 54 & 85

B Cours Hattemer   52 rue de Londres - Paris 8e    εντοπίστε το κέντρο >>
Μετρό & Σταθμός Saint-Lazare - Europe - Haussmann/St-Lazare - RER Auber - Λεωφορεία 20, 21,24, 26, 27 & 29

Τα μαθήματα ελληνικών αρχίζουν στις 3 Οκτωβρίου 2013 και τελειώνουν ή στις 10, 11, 14, 23 Ιουνίου 2014.
Η πρακτική εξάσκηση συνομιλίας και το μάθημα πολιτισμού αρχίζουν στις 13 Νοεμβρίου 2013 και τελειώνουν στις 30 Απριλίου 2014.
Τα ατελιέ του Club των νέων ελληνικών αρχίζουν στις 7 Οκτωβρίου 2013 και τελειώνουν στις 23 Ιουνίου 2014.


   
     Όροι εγγραφής
  .....................................
   
  Οι εγγραφές γίνονται δεκτές από τις 2 Σεπτεμβρίου 2016, στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Παρισιού,
19 bis rue Pierre Fontaine στο Παρίσι 9ο - Τηλ. : (+33) 01 48 74 09 56, από τις 3μμ ως τις 7μμ, εκτός Σαββάτου ή
δια αλληλογραφίας.
   
  Διάρκεια            76 ώρες το χρόνο.
   
  Συνδρομή        75
   
  Ετήσια έξοδα εγγραφής
 
Εγγραφή ενηλίκων 635  
Εγγραφή φοιτητών (εώς 26 χρόνων) 475  
Εγγραφή μαθητών λυκείου 315   
 

Τρόποι εξόφλησης

  Εξόφληση δεκτή μετρητοίς ή σε μία ή περισσότερες επιταγές (το ανώτερο 8) που θα συνάπτονται υποχρεωτικά
κατά την εγγραφή και θα εισπράττονται στο τέλος κάθε μήνα.
   
  Έξοδα διαρκής εκπαίδευσης  
  Τα έξοδα διαρκής εκπαίδευσης χρεώνονται στην εταιρεία σας. (1 230 )
Η εγγραφή ενός ενήλικα (635 €)είναι υποχρεωτική και θα σας επιστραφεί στο ακέραιο μετά την εξόφληση
των εξόδων της εκπαίδευσης από την εταιρεία.
   
  Απαραίτητα χαρτιά
  2 φωτογραφίες ταυτότητας,
Πιστοποιητικό φοίτησης για τους μαθητές λυκείου και τους φοιτητές.
   
 

αρχή της σελίδας

 
.....................................
Για να λάβετε το έντυπό μας καθώς και το πρόγραμμα : Επικοινωνία
© IENH | 2004