Πρόγραμμα 2018-2019

  ....................................
FRANCAIS

Πατήστε εδώ για να δείτε τους Όρους εγγραφής

   
  Πρώτος Κύκλος - Επίπεδο 1
  Μαθήματα (αρχάριοι) (2 ώρες την εβδομάδα)
Δευτέρα 6μμ - 8μμ
Τετάρτη 8μμ - 10μμ
  Προφορικά (αρχάριοι) (1 ώρα την εβδομάδα)
Τετάρτη 7μμ - 8μμ
   
 

Πρώτος Κύκλος - Επίπεδο 2

  Μαθήματα (ενδιάμεσοι) (2 ώρες την εβδομάδα)
Δευτέρα 6μμ - 8μμ
Τρίτη 8μμ - 10μμ
  Προφορικά (ενδιάμεσοι) (1 ώρα την εβδομάδα)
Δευτέρα 8μμ - 9μμ
   
 

Πρώτος Κύκλος - Επίπεδο 3

  Μαθήματα (προχωρημένοι) (2 ώρες την εβδομάδα)
Τρίτη 6μμ - 8μμ
  Προφορικά (προχωρημένοι) (1 ώρα την εβδομάδα)
Δευτέρα 6μμ -7μμ
   
  Δεύτερος Κύκλος - Επίπεδο 4
  Μαθήματα (καλή γνώση της καθομιλουμένης) (2 ώρες την εβδομάδα)
Τρίτη 6μμ - 8μμ
  Μαθήματα πολιτισμού (κάθε 2 εβδομάδες)
  Τετάρτη 8μμ - 9μμ
  Πρακτική εξάσκηση συνομιλίας (κάθε 2 εβδομάδες) 
  Τετάρτη 8μμ - 9μμ
   
  Δεύτερος Κύκλος - Επίπεδο 5
  Μαθήματα (πολύ καλή γνώση της καθομιλουμένης) (2 ώρες την εβδομάδα)
Τετάρτη 6μμ - 8μμ
  Πρακτική εξάσκηση συνομιλίας (κάθε 2 εβδομάδες)
Τετάρτη 8μμ - 9μμ
  Μαθήματα πολιτισμού (κάθε 2 εβδομάδες)
Τετάρτη 8μμ - 9μμ
   
  Δεύτερος Κύκλος - Επίπεδο 6
  Μαθήματα (γλώσσα των ΜΜΕ και λογοτεχνία) (2 ώρες την εβδομάδα)
Δευτέρα 7μμ - 9μμ
  Πρακτική εξάσκηση συνομιλίας (κάθε 2 εβδομάδες)
Τετάρτη 8μμ - 9μμ
  Μαθήματα πολιτισμού (κάθε 2 εβδομάδες)
Τετάρτη 8μμ - 9μμ

Χώροι μαθημάτων και ημερομηνίες

Cours Hattemer   52 rue de Londres - Paris 8e    εντοπίστε το κέντρο >>
Μετρό & Σταθμός Saint-Lazare - Europe - Haussmann/St-Lazare - RER Auber - Λεωφορεία 20, 21,24, 26, 27 & 29

Τα μαθήματα ελληνικών αρχίζουν στις 8 Οκτωβρίου 2018 και τελειώνουν ή στις 11, 17, 19 Ιουνίου 2019.
Η πρακτική εξάσκηση συνομιλίας και το μάθημα πολιτισμού αρχίζουν στις 19 Νοεμβρίου 2018 και τελειώνουν στις 13, 15 Μαϊου 2019.


   
     Όροι εγγραφής
  .....................................
   
  Οι εγγραφές γίνονται δεκτές από τις 2 Σεπτεμβρίου 2018, στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Παρισιού,
19 rue Duperré - 9ο - Τηλ. : (+33) 01 48 74 09 19, από τις 3μμ ως τις 7μμ, εκτός Σαββάτου ή δια αλληλογραφίας.
   
  Διάρκεια            76 ώρες το χρόνο.
   
  Συνδρομή        75
   
  Ετήσια έξοδα εγγραφής
 
Εγγραφή ενηλίκων 635  
Εγγραφή φοιτητών (εώς 26 χρόνων) 475  
Εγγραφή μαθητών λυκείου 315   
 

Τρόποι εξόφλησης

  Εξόφληση δεκτή μετρητοίς ή σε μία ή περισσότερες επιταγές (το ανώτερο 8) που θα συνάπτονται υποχρεωτικά
κατά την εγγραφή και θα εισπράττονται στο τέλος κάθε μήνα.
   
  Έξοδα διαρκής εκπαίδευσης  
  Τα έξοδα διαρκής εκπαίδευσης χρεώνονται στην εταιρεία σας. (1 230 )
Η εγγραφή ενός ενήλικα (635 €)είναι υποχρεωτική και θα σας επιστραφεί στο ακέραιο μετά την εξόφληση
των εξόδων της εκπαίδευσης από την εταιρεία.
   
  Απαραίτητα χαρτιά
  2 φωτογραφίες ταυτότητας,
Πιστοποιητικό φοίτησης για τους μαθητές λυκείου και τους φοιτητές.
   
 

αρχή της σελίδας

 
.....................................
Για να λάβετε το έντυπό μας καθώς και το πρόγραμμα : Επικοινωνία
© IENH | 2004